Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1900

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1900

1900. Suheyb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetlikler cennete girince Allah Teâlâ onlara: - Size vermemi istediğiniz bir

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1899

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1899

1899. Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: Bir gece Resûlullah’ın yanında bulunuyorduk. On dördüncü gecesindeki aya baktıktan sonra şöyle buyurdu: “Şu ayı hiç bir

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1898

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1898

1898. Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ cennetliklere: - Ey cennet sâkinleri! diye seslenir.

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1897

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1897

1897. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden cennetin en aşağı derecesinde olan birine (Allah Teâlâ veya

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1896

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1896

1896. Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir:

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1895

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1895

1895. Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh şöyle dedi: Bir gün, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in cenneti geniş bir şekilde anlattığı bir sohbetinde bulundum. Sözünün

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1894

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1894

1894. Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetlikler, yükseklerdeki köşkleri, sizin gökyüzündeki yıldıza baktığınız gibi

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1893

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1893

1893. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennette, cennetliklerin her hafta gittikleri bir çarşı vardır. Orada, yüzlerine

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1892

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1892

1892. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennette yay kadar bir yer, üzerine güneşin doğup battığı

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1891

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1891

1891. Yine Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1890

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1890

1890. Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennette öyle bir ağaç vardır ki, idmanlı bir

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1889

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1889

1889. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1888

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1888

1888. İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ben cehennemden en son çıkacak (veya cennete en son girecek)

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1887

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1887

1887. Muğîre İbni Şu‘be radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mûsâ sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine: - Cennetliklerin en

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1886

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1886

1886. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay gibi parlak olacak.

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1885

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1885

1885. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ, ‘Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir

Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler 1884

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ 1884

1884. Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler.

372 Riyazussalihin Allahin Cennette Muminlere Hazirladigi Nimetler

ALLAH TEÂLÂ’NIN CENNETTE MÜ’MİNLERE HAZIRLADIĞI NİMETLER BÖLÜMÜ

1. “Allah’ın azâbından korkup fenalıklardan sakınanlar (takvâ sahipleri), mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlara ‘Oraya selâmet ve emniyetle giriniz’ denir. Biz, onların gönüllerindeki her

Riyazussalihin Istigfar Bolumu 1883

İSTİĞFÂR BÖLÜMÜ 1883

1883. İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: - “Ey kadınlar! Sadaka veriniz ve çok istiğfâr ediniz. Çünkü ben

Riyazussalihin Istigfar Bolumu 1882

İSTİĞFÂR BÖLÜMÜ 1882

1882. Enes radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden

Riyazussalihin Istigfar Bolumu 1881

İSTİĞFÂR BÖLÜMÜ 1881

1881. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce sık sık “Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh: Ben Allah’ı ulûhiyyet

Riyazussalihin Istigfar Bolumu 1880

İSTİĞFÂR BÖLÜMÜ 1880

1880. Sevbân radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, selâm verip namazdan çıkınca üç defa istiğfâr eder ve “Allâhümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm tebârekte

Riyazussalihin Istigfar Bolumu 1879

İSTİĞFÂR BÖLÜMÜ 1879

1879. Şeddâd İbni Evs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir: Allâhümme ente

Riyazussalihin Istigfar Bolumu 1878

İSTİĞFÂR BÖLÜMÜ 1878

1878. İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim ‘estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü

Yukarı Çık Bu site İslama hizmet etmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan bütün içerik ümmetin malıdır. İzin almaksızın kaynak gösterilerek kullanılabilir. www.ibrahimzeren.org